ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

GENÇ

BİNGÖL İLİ GENÇ İLÇESİ
GENÇ İLÇE TANITIM
genç
bingöl genç
genç bingöl

genç resimler
genç fotoğraflar
genç manzaralar
genç görüntüler
genç video
genç haber
genç harita
genç spor
genç ulaşım
genç iklim
genç turizm
genç otel
genç yurt
genç pansiyon
genç konaklama
genç konut
genç emlak
genç daire
genç arsa
genç toki
genç lojman
genç kiralık
genç satılık
genç sağlık
genç hastahanesi
genç devlet hastahanesi
genç kaymakamlık
genç belediye
genç emniyet
genç nüfus
genç meb
genç eğitim
genç okul
genç kurs
genç lisesi
genç ekonomi
genç sanayi
genç ticaret
genç tarım
genç hayvancılık
genç dağları
genç akarsuları
genç yaylaları
genç doğa
genç gezi
genç tatil
genç kültür
genç sanat
genç
GENÇ İLÇE TARİHİ
Genç İlçenin adı; İlçenin eski adı kelime anlamı olarak çeşme ağacı anlamına gelen "Darahini"dır. Ancak bu ad bir efsaneye göre, simdi ki Genç ilçesi yakınında günümüzde Kral Kızı Kalesi olarak bilinen ve Pers hükümdarı

 Dara tarafından yaptırılmış olup, o günler Dara-Hini olarak adlandırılan kaleden gelmektedir. Cumhuriyet döneminde bu ad Genç olarak değiştirilmiştir. 
Osmanlılar Döneminde Genç İlçesi : İlçenin adı her ne kader Genç ise de çok eski bir tarihe sahiptir. 1071 Malazgirt Zaferiyle Selçuklu Türklerinin ve 1514 yılında da Yavuz Sultan Selimin Çaldıran Zaferi sonucu Osmanlı hakimiyetine geçerek Diyarbakır eyaletine bağlanmış ve yine 1848'de yine Diyarbakır'a bağlı bir kaza olmuştur.

1868'de de eyaletler vilayete dönüştürüldüğün de bucak olarak Lice kazasına bağlanmıştır. Daha sonra 1878'de Bitlis vilayet olunca ilce de Bitlis'e bağlı sancak olmuştur. Cumhuriyet Döneminde Genç İlçesi : 1924'de yenilenen idari teşkilat ile bütün sancaklar il haline getirilirken Genc'de Çapakçur (iki ayrı ilce) Elazığ iline bağlanmıştır. 1936 yılında Bingöl’ün il olmasıyla Genç (Darahini) ilçe olarak Bingöl’e bağlanmıştır.
Osmanlılar Döneminde Genç İlçesi: İlçenin adı her ne kadar Genç ise de çok eski bir tarihe sahiptir 1071 Malazgirt Zaferiyle Selçuklu Türklerinin ve 1514 yılında da Yavuz Sultan Selimin Çaldıran Zaferi sonucu Osmanlı hakimiyetine geçerek Diyarbakır eyaletine bağlanmış ve yine 1848'de yine Diyarbakır'a bağlı bir kaza olmuştur. 1868'de de eyaletler vilayete dönüştürüldüğünde bucak olarak Lice kazasına bağlanmıştır. Daha sonra 1878'de Bitlis vilayet olunca ilçe de Bitlis'e bağlı sancak olmuştur.
Cumhuriyet Döneminde Genç İlçesi: 1924'de yenilenen idari teşkilat ile bütün sancaklar il haline getirilirken Genç'te Çapakçur (iki ayrı ilçe) Elazığ iline bağlanmıştır. 1936 yılında Bingöl'ün il olmasıyla Genç ilçe olarak Bingöl'e bağlanmıştır.
İlçenin Coğrafi Durumu : Genç ilçesinin yüzölçümü 1646 km karedir. Kuzeyde Bingöl ili merkez ilce ve Murat Nehri, Güneyde Diyarbakır ili, doğuda Solhan ilçesi, batıda Elazığ ili ile çevrilidir. İlce merkezi Murat Nehri kıyısında düz bir alana kurulmuş olup 1125 m rakıma sahiptir. İlçenin güneyi sıradağ halinde bulunan Genç dağlarıyla kaplıdır. En yüksek dağı Cotele (cotla) 2940 m. yüksekliğindedir. Başlıca Nehri Murat nehri olup ilçeyi boydan boya aşarak geçer.
1473 yılında yapılan Otlukbeli savaşından sonra Osmanlı idaresine giren Genç ilçesi, komşu vilayet, sancak ve eyaletlere bağlı kalmıştır. 1881 yılında Bitlis vilayetine bağlanmış, 1924-1927 tarihleri arasında il merkezi olmuş, 1927-1936 tarihleri arasında Elazığ iline bağlı ilçe haline getirilmiş, 1936 yılında Bingöl il olunca Bingöle bağlanmıştır.
İlçe Murat Nehri vadisinde 1712 km²lik alan üzerinde kurulmuş olup kuzeyinde Bingöl merkez, doğusunda Solhan ilçesi, güneyinde Diyarbakır iline bağlı Kulp-Lice-Hani ilçeleri, batısında ise Elazığ iline bağlı Arıcak- Palu ilçeleriyle çevrelenmiştir. İlçenin toplam sınır uzunluğu 194 km, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1125 m. dir.
Genç ilçesi dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, belli başlı dağlar doğuda Akçakara, batıda Akdağlar, güneyde ise Koz dağlarıdır. Bu dağların büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olup, orman örtüsü bakımından Bingölün en zengin ilçelerinden biridir. Doğu Anadolunun kırık fay kuşağı üzerinde yer alan Genç ilçesinde bugüne kadar irili ufaklı birçok deprem olmuştur.
Genç ilçesi dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, belli başlı dağlar doğuda Akçakara, batıda Akdağlar, güneyde ise Koz dağlarıdır. Bu dağların büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olup, orman örtüsü bakımından Bingölün en zengin ilçelerinden biridir. Doğu Anadolunun kırık fay kuşağı üzerinde yer alan Genç ilçesinde bugüne kadar irili ufaklı birçok deprem olmuştur.
İlçe, Doğu-Batı istikametinde Murat Nehri, Kuzey-Güney istikametinde ise Hamek Deresi ve Vahkin Çayı ile üç büyük parçaya ayrılmıştır. İlçede karasal iklim hakim olup, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçer. İlkbahar ve Sonbaharda bol yağış alan ilçenin, en soğuk ayları Ocak ve Şubat (-24), en sıcak ayları ise Temmuz ve Ağustos (41,5) tur.
GENÇ İLÇE COĞRAFİ DURUM
Genç ilçesi dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, belli başlı dağları doğuda Akçakara, batıda Akdağlar, güneyde ise Koz dağlarıdır. Bu dağların büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olup, orman örtüsü bakımından Bingöl’ün en zengin ilçelerinden biridir. Doğu Anadolu’nun kırık fay kuşağı üzerinde yer alan Genç ilçesinde bugüne kadar irili ufaklı birçok deprem olmuştur.
İlçe, Doğu-Batı istikametinde Murat Nehri, Kuzey-Güney istikametinde ise Hamek Deresi ve Vahkin Çayı ile üç büyük parçaya ayrılmıştır. İlçede karasal iklim hakim olup, yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk, sert geçer. İlkbahar ve Sonbahar’da bol yağış alan ilçenin, en soğuk ayları Ocak ve Şubat(-24), en sıcak ayları ise Temmuz ve Ağustos (41,5) tur.
GENÇ İLÇE EKONOMİK YAPI
EKONOMİK YAPI
İlçemiz az gelişmiş bölgeler arasında yer almakta olup, halkın gelir seviyesi Türkiye ortalamasının altındadır. 1 Adet tuğla fabrikası ve küçük çapta atölyeler dışında herhangi bir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi kuruluşlarının olmayışı ve son yıllarda terör nedeniyle köylerimizde tarım ve hayvancılığın durma noktasına gelmesi nedeniyle işsizlik had safhadadır. Halkın çoğu bu nedenle metropol illere mevsimlik olarak çalışmak maksadıyla gitmektedir. İlçe merkezinde civar il ve ilçelerin tuğla ihtiyacını karşılayan ve 1996 yılında özelleştirilen günlük 21.000 adet tuğla üretim kapasiteli tuğla fabrikasında, yılda 7.665.000 adet tuğla üretilmekte ve fabrikada 80-100 kişi istihdam edilmektedir.
İlçemizde ticaret genel olarak halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup, pazar ve panayır gibi faaliyetler yoktur. İlçe esnafının ticareti ağırlıklı olarak kamu kurumlarında çalışan memur ve işçiler ile sürmektedir. Merkezi Bingöl’de bulunan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ilçemizdeki esnafa kredi sağlamakta yararlı olmaktadır. Bankacılık hizmetleri ilçemizdeki tek banka olan Ziraat Bankası aracılığıyla yürütülmektedir. İlçemizde bir süreden beri durmuş olan demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının 2000 yılından itibaren yeniden başlaması ilçedeki ticaretin gelişmesi bakımından faydalı olmuştur. Yine ilçemizden geçen Bingöl-Diyarbakır karayolunun tam anlamıyla ulaşıma açılmasıyla, ilçe ticareti olumlu yönde etkilenmiştir.
İlçe ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalıdır. İlçenin tarıma elverişli topraklarının büyük bölümünde sulu(% 77), çok küçük bir bölümünde ise kuru tarım(% 23) yapılmaktadır. Tarımsal faaliyet ağırlıklı olarak buğday, sebzecilik ve az miktarda da meyveciliğe dayanmaktadır.
İlçenin toplam arazi varlığı şöyle oluşmaktadır;
Orman : 460.470 da
Çayır-Mer’a : 57.610 da
Diğer Arazi :1.202.104 da
Tarım Arazisi : 43.666 da
İlçede hayvancılık dağ köylerinde keçicilik, ova köylerinde koyunculuk ve süt inekçiliği olarak yürütülmektedir. Terör nedeniyle son on yılda hayvancılık faaliyetleri önemli ölçüde azalmış olmakla birlikte, son birkaç yıldır yeniden bir canlanma gözlenmektedir.
İlçede son yıllarda hayvancılık çalışmalarına ağırlık verilmiş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık SOYADA (S.R.A.P) Vakfı işbirliği ile süt inekçiliği, koyunculuk ve yem bitkileri projeleri hazırlanıp uygulamaya konulmuş ve bu çerçevede bir taraftan fakir vatandaşlara istihdam imkanı sağlanırken diğer taraftan da düşük verimli ırkların yerine yüksek verimli kültür ırklarının
 özendirilmesi amaçlanmıştır. Uygulanan projeler ile ilçeye yüksek kalitede ve kültür ırkı olarak 74 baş Holstein cinsi gebe düve, 848 baş İvesi cinsi koyun girmiştir.
İlçemizde mevcut hayvan varlığı aşağıya çıkartılmıştır:
Büyük Baş
: 8600
Küçük Baş
: 26000
Kanatlı
: 9800
Kovan
: 2530