ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

GENÇ

Osmanlılar Döneminde Genç İlçesi : İlçenin adı her ne kader Genç ise de çok eski bir tarihe sahiptir. 1071 Malazgirt Zaferiyle Selçuklu Türklerinin ve 1514 yılında da Yavuz Sultan Selimin Çaldıran Zaferi sonucu Osmanlı hakimiyetine geçerek Diyarbakır eyaletine bağlanmış ve yine 1848'de yine Diyarbakır'a bağlı bir kaza olmuştur.

1868'de de eyaletler vilayete dönüştürüldüğün de bucak olarak Lice kazasına bağlanmıştır. Daha sonra 1878'de Bitlis vilayet olunca ilce de Bitlis'e bağlı sancak olmuştur. Cumhuriyet Döneminde Genç İlçesi : 1924'de yenilenen idari teşkilat ile bütün sancaklar il haline getirilirken Genc'de Çapakçur (iki ayrı ilce) Elazığ iline bağlanmıştır. 1936 yılında Bingöl’ün il olmasıyla Genç (Darahini) ilçe olarak Bingöl’e bağlanmıştır.
İlçemiz az gelişmiş bölgeler arasında yer almakta olup, halkın gelir seviyesi Türkiye ortalamasının altındadır. 1 Adet tuğla fabrikası ve küçük çapta atölyeler dışında herhangi bir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi kuruluşlarının olmayışı ve son yıllarda terör nedeniyle köylerimizde tarım ve hayvancılığın durma noktasına gelmesi nedeniyle işsizlik had safhadadır. Halkın çoğu bu nedenle metropol illere mevsimlik olarak çalışmak maksadıyla gitmektedir. İlçe merkezinde civar il ve ilçelerin tuğla ihtiyacını karşılayan ve 1996 yılında özelleştirilen günlük 21.000 adet tuğla üretim kapasiteli tuğla fabrikasında, yılda 7.665.000 adet tuğla üretilmekte ve fabrikada 80-100 kişi istihdam edilmektedir.
İlçemizde ticaret genel olarak halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup, pazar ve panayır gibi faaliyetler yoktur. İlçe esnafının ticareti ağırlıklı olarak kamu kurumlarında çalışan memur ve işçiler ile sürmektedir. Merkezi Bingöl’de bulunan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ilçemizdeki esnafa kredi sağlamakta yararlı olmaktadır. Bankacılık hizmetleri ilçemizdeki tek banka olan Ziraat Bankası aracılığıyla yürütülmektedir. İlçemizde bir süreden beri durmuş olan demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının 2000 yılından itibaren yeniden başlaması ilçedeki ticaretin gelişmesi bakımından faydalı olmuştur. Yine ilçemizden geçen Bingöl-Diyarbakır karayolunun tam anlamıyla ulaşıma açılmasıyla, ilçe ticareti olumlu yönde etkilenmiştir.